Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. az általa üzemeltetett webáruházban forgalomba hozott termékeket értékesít elektronikus úton, az interneten keresztül, az alábbi webcímen: www.organparts.info. A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Vásárló lehet bárki, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szerződő felek, szerződés

A webcímen történő megrendeléssel, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft., mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri a jelen szerződésben foglaltakat.

Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatok alapján teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vásárló a regisztrációs részben bármikor megváltoztathatja.

A szállítási címet csak az aktuális megrendelés feldolgozásáig lehet megváltoztatni.

Termékek, árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árait, a termékek adatlapján tünteti fel az eladó.

Az ár euróban értendő és nettó ár.

A termékek weboldalon feltűntetett ára   nem foglalja magában a szállítás, csomagolás költségét és az esetleges biztosítást. Ezen szolgáltatások árát az eladó az ajánlatában külön tételként tünteti fel.

A honlapon feltűntetett árak még nem minősülnek végleges árnak. Véglegessé akkor válnak, ha egyedi, személyre szóló ajánlatban elküldi az eladó e-mailben a vásárlónak.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás, vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó az ajánlatában vagy külön e-mailben értesíti a leendő vásárlót.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi ajánlat és  szerződés alapján az eladó vállalja annak gyártását.

Minimális rendelési érték:  40€

Rendelés

A honlapon szereplő teremékek árai nem minősülnek ajánlatnak, az árak tájékoztató jellegűek. Az árak véglegessé akkor válnak, ha az eladó egyedi módon (az esetleges egyeztetések után) e-mailben visszaigazolja a vevő ajánlatkérését.

Rendelni csak úgy lehet, ha a vásárló előzetesen regisztrálja magát. A kívánt termékeket a kosárba gyűjtve a vásárló elküldi a vásárlási igényét az eladóhoz. Az eladó válaszlevele tartalmazni fogja a termékekre érvényes rendelési visszaigazolást - a termékek felsorolása az árakkal, csomagolási, szállítási költség, szállítási határidőt esetleg a vámolás díját.

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával kiválasztja a  termékeket. A rendeléssel kapcsolatos kérdéseit a rendelési szövegmezőben teheti fel a rendelés pontosítása és az egyedi igények közlésének céljából. A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A rendelés megérkezéséről az eladó e-mailben visszaigazolást küld.  (Az eladó-vásárló jogviszony a rendelés visszaigazolásával jön létre.)

A rendelés feldolgozása során az eladó e-mailben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében.

A vásárló két termékkör közül vásárolhat:

1. csoport

Ebbe a termékkörbe tartoznak általában a kisalkatrészek, méteráru, vagy az orgona kevésbé összetett alkatrészei (zárszelep, henger, pedál), tehát azok a termékek, amelyek egységnyi árai nem magasak. A termékek pontos árral vannak feltűntetve. Terméktől függően szakrajzzal vagy képpel illusztrálva.

2. csoport

Ebbe a termékkörbe tartoznak azok az orgonaalkatrészek, (fasíp – fémsíp - nyelvsípsorok, ládaorgona, gyakorlóorgona stb.) , amelyeknek a kialakítása bonyolultabb, a megrendeléséhez több információ, előzetes egyeztetés szükséges. Komoly érdeklődés esetén, egyeztetés után, ezekre a termékekre az eladó egyedi ajánlatot készít.

Szállítás

Az eladó a rendelés feldolgozását követő napokban értesíti a vevőt a rendelés visszaigazolásáról e-mailben, az általa megrendelt termékek szállítási határidejéről. A szállítás időpontját az eladó 1 hét pontossággal az ajánlatban közli a vásárlóval.

Szállítási módok:

  • Személyesen: a vásárló a megrendelt termékeket a megjelölt nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig  – 08.00-14.00-ig), az eladó által megjelölt határidőn belül személyesen átveheti az eladó H-7630 Pécs Iparsziget u. 3. alatt található telephelyén. A termékek személyes átvétele esetén is szükséges az átvétel időpontjának egyeztetése annak érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a megrendelt termékek.
  • Csomagküldő szolgálattal: Kiscsomagos szállítás esetén – DPD (30kg-ig), nagytömegű (30 kg-nagyobb tömegű, vagy 2m feletti csomag esetén) – Kuehne+Nagel.

A rendelés visszaigazolásában mindig szerepel az áru szállítási ára, az Európai Unión kívüli országok esetében a vámolási költségek is.

A vevő köteles a küldeményt a kézbesítéskor, kiszállításkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést a szállítólevél aláírásával nyugtázni. Ezt követően az eladó nem köteles a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag a szállítás során megsérült, kézbesítéskor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a csomagküldő cég alkalmazottjával, és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztásából fakadó következmények a vevőt  terhelik.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről.

Tulajdonjog fenntartása

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

Áru visszavétele

Amennyiben az áru visszavételére az eladó/szállító oldalán bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről az eladóval esetileg és előre megállapodni. Az áru visszaküldésére csak e megállapodás megkötését követően  kerülhet sor a megrendelő költségére. Az eladó a címére utánvéttel feladott árut nem vesz át. Ugyancsak nem vesz át az eladó a  címére előzetes megállapodás nélkül feladott visszárut, bármi legyen is a visszaküldés indoka.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen, darabszámra pontosan szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor az eladó nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát. Ilyen esetben az eladó a terméket a vásárló költségére visszaszállíttatja a vásárlónak.

Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése az alábbiak szerint történhet:

  • A termék személyes (az eladó telephelyén) átvétele   esetén a vásárló a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla ellenében.

 

  • Futárszolgálattal vagy szállító szolgálattal történő szállítás esetén a vásárló  számla ellenében, a termék átvételét megelőző banki átutalással egyenlíti ki az áru ellenértékét. (Ez egy normál banki átutalás az eladó által telefax útján vagy e-mailben megküldött számla alapján). Ebben az esetben a termék kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára.

Jótállás, szavatosság

Az indoklás nélküli elállási/felmondási jog gyakorlására 14 nap áll rendelkezésre. Ezt a megfelelőformanyomtatványon kell megtenni, ennek bizonyítási kötelezettsége a vevőt terheli. Az eladó az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a termék árát, valamint a szállítási költségét, abban az esetben, ha a vevő igazolta a visszaküldés tényét. A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

Az áru átadását követően a vevőnek 5 munkanapon belül írásban részletesen jeleznie kell a leszállított áru átvétele során tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogását. E határidőt követően mennyiségi, valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.

A jótállás keretében történő javítás az eladó telephelyén történik. A javítás érdekében a vásárló köteles a termék eladó telephelyére való szállításáról gondoskodni. Amennyiben a meghibásodás a jótállás hatálya alá tartozik, a kijavított termék vásárlónak való visszaszállításának költsége eladót terheli. Amennyiben vásárló a terméket továbbértékesíti, a jótállás kötelezettsége akkor is vásárlóval szemben áll fenn. Amennyiben a meghibásodott termék eladó telephelyére való szállításának költsége aránytalanul nagy lenne, vásárló ajánlatot kérhet a helyszíni javításra. Ekkor a helyszínre való kiszállás, helyi közlekedés, szállás, ellátás. költségei akkor is vásárlót terhelik, ha a meghibásodás jótállás keretében kerül javításra. Eladó fenntartja a jogot, hogy a helyszínre való kiszállás lehetőségét mérlegelje, és az erre irányuló kérést indoklás nélkül elutasítsa.

Amennyiben a leszállított áru hiányos vagy a jótállási időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, eladó tanácsát, segítségét kérni. A javítást, illetve cserét meghaladó bárminemű igény – különösen ármérséklés vagy egyéb kártérítés vonatkozásában – kizárólag akkor érvényesíthető az eladóval szemben, ha arról az eladóval előzőleg írásos megállapodás született.

A szavatossági kárigények szintén a közvetlen károkra korlátozódnak, és akkor is csak olyan mértékben, ahogy a vevő az eladóval szemben a bekövetkezett súlyos gondatlanságot vagy szándékosságot bizonytani tudja.

Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a jelen szerződésben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, az ezekkel kapcsolatos esetleges technikai problémákból eredő károkért. 

Adatvédelem

Az eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlótól. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a vásárló személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl. adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel, kivéve ha a vásárló kifejezetten kéri az egyéb célra történő felhasználást (pl. hírlevél küldése).

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz bármikor hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

 Alkalmazott jog, teljesítés helye, illetékes bíróság

A vevő és a vásárló között létrejött szerződés a hatályos magyar jognak van alárendelve.

Amennyiben az eladó szerződéseinek ügyében vitás kérdések merülnek fel, a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére kizárólag a Pécsi Városi Bíróság illetékes. A teljesítés helye mindenkor az eladó pécsi telephelye.

Egyéb rendelkezések

Az eladó jogosult jelen üzletszabályzat feltételeit bármikor, egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Az eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások www.organparts.info web áruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairólszóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.